نواندیشان

آموزش و پرورش - اجتماعی - سیاسی

همه باید از دولت تمجید کنند!
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱٩ دی ۱۳۸٦ 

این روز ها با نزدیک شدن به انتخابات شاهد برخورد همه جانبه با اصلاح طلبان اعم از اشخاص اصلاح طلب یا روزنامه های آنها هستیم .

رییس جمهور و وزیر ارشاد که باید حامی روزنامه ها باشد انتقادات تندی علیه دو سه تا روزنامه منتقد دولت مطرح کردند و جالب آن که روزنامه کیهان را یکی از منتقدان منصف دولت معرفی کردند.

مطلب زیر از آقای ابراهیم رها در همین زمینه عینا نقل شده است.

نامه به يک وزير ارشاد
سلام وزير ارشاد، دمت گرم،

جانا سخن از زبان ما مي گويي. من خودم مدتها است در اين نامه هايم و در همين ستون پستخونه دارم همين حرف هايي را مي زنم که تو زده يي. «احسنت، احسنت/ برادر صفار رو احسنت» واقعاً خوب گفته يي که اين رسانه هاي منتقد «بديهيات را انکار مي کنند.» من خودم اول اعلام مي کنم که بي خود انتقاد مي کنند. چه کاريه اصلاً و در ثاني بي خود مي کنند انتقاد مي کنند. واقعاً چه کاريه اصلاً؟ مي دانم که اينها بديهيات را منکر شده اند. چند بار به آنها گفتم عزيزان من هيچ شهري گاز قطع نشده. مديريت در اين زمينه امسال عالي بوده. هي اينها بديهيات را انکار کردند، الکي و به دروغ و برخلاف بديهيات اسم چندين و چند شهر را رديف کردند که نمي دانم گازشان قطع است و از اين نشر اکاذيب ها، هي من گفتم اگر گاز نداريد خب به جاي نفت آمده وسط سفره هايتان، هي در جواب من پرت و پلا گفتند که خودت مي داني چه گفته اند. وزيرجان، بديهيات را اينها منکر مي شوند و به دروغ (دروغ ها) مي گويند مسکن گران شده، روغن گران شده، کوفت و زهرمار گران شده... خجالت هم نمي کشند اين منکران بديهيات.هي من مي گويم چشمانتان را باز کنيد به مدد تلاش دوستان دارد بکوب از اون بالا کفتر ميايه، بعد اين افراد جواب مي دهند يک دانه ديگر ميايه. بگذريم از اينها اصلاً. وزير ارشاد عزيز، درست گفته يي «دولت از باب رسانه هاي حامي در مضيقه است.» بله هست من خودم ديدم. شش تا شبکه تلويزيوني و هشت کانال راديويي و شش هفت تا روزنامه و... جلوي بچه هم بگذاري قهر مي کند. من از اين بابت دلم براي دولت کباب است با ريحان و دوغ. وزيرجان، فرمايش کرده يي «چشم بستن بر واقعيات رسانه ها را مفتضح مي کند.» اينها همين جوري افتضاح سر خود هستند. اين رسانه هاي منتقد که عده يي دانشجوي بدون کارت هم در آنها نفوذ کرده اند و کارشان شده ايجاد خفقان، چشم بر واقعيات بسته اند و رسماً با اين وضع کاغذ و چاپ و عدم حمايت، دارند چشم بندي مي کنند که منتشر مي شوند، ولشان کن اينها را تنها هنرشان اين است که بنشينند يک گوشه بگويند از اون بالا کفتر ميايه. (حالا خودمانيم، ميايه؟،) وزير ارشاد خوب ما، در پاسخ به نگراني هاي مطبوعات منتقد در روزهاي باقي مانده تا انتخابات و فشارهاي احتمالي بر اين رسانه هاي مفتضح گفته يي «وقتي آسمان مي خواهد ببارد، غرش هم مي کند.» اي آسمان شاعر مي گويد «غرش غرشم کن/ با غرش، ريش ريشم کن.» واقعاً چه خوب گفته يي . آسمان وقتي مي خواهد ببارد (که نشان داده دست به باريدنش خوب است) غرش مي کند، آسمون قرومبه مي کند و من باور کن شيفته همين اخلاق خوش آسمان مورد نظر هستم. اين نامه را هم فقط براي تشکر نوشتم.


کلمات کلیدی: