نواندیشان

آموزش و پرورش - اجتماعی - سیاسی

توجیه غیبت

بالاخره تمام شد!                          امتحانات دانشگاه                                                     معدلم بد نشد 88/18 در این مدتی که چیزی ننوشتم اتفاقات ریز و درشتی مثل شروع ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 18 بازدید
شهریور 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
8 پست
خرداد 87
7 پست
بهمن 86
15 پست
دی 86
24 پست
آذر 86
4 پست
خوارج
1 پست
نهروان
1 پست
صفین
1 پست
زن
1 پست
خاتمی
1 پست
وزیر
1 پست
کشاورز
1 پست
استقلال
1 پست
پرسپولیس
1 پست
مصطفوی
1 پست
پیروانی
1 پست
دانشگاه
1 پست
غزه
1 پست
اوباما
1 پست