دری وری

باز هم همان حکایت همیشگی :

قیمت نفت روز به روز بیشتر می شود .

قیمت اجناس و کالاها روز به روز بیشتر می شود.

فشار بر مردم روز به روز بیشتر می شود.

وزرایی که از کار بر کنار می شوند روز به روز بیشتر می شود.

... روز به روز بیشتر می شود .

...

احتمال انتخاب احمدی نژاد برای بار دوم روز به روز بیشتر می شود. 

/ 5 نظر / 16 بازدید
زروان

سلام شک نکن 4سال دیگر هم در راه است

ماتينه . محمدعلي مومني

سلام. سطر اول به خاطر تکرار بیش از حد در متن های مختلف, به خصوص بین عامه مردم باعث می شود در نگاه اول با یک نوشته کلیشه ای روبرو باشیم. در حالیکه سطر اول دروازه ورود به مطلب است.من که چنین احساسی داشتم.در حالیکه طنز غافلگیرانه ای در این متن وجود دارد. زودتر به روز کن این نواندیشان را. خمیازه مان گرفت!

ماتينه . محمدعلي مومني

آخر این دری وری واسه خودش وجه تسمیه خیلی جالبی دارد. در قسمت های بعد به وجه تسمیه دری وری یا اشاره کن یا داد می زنم به همه می گویم!

ماتينه . محمدعلي مومني

اصلاح نگارشی: سطر اول به خاطر تکرار بیش از حد در متن های مختلف, به خصوص بین عامه مردم باعث می شود در نگاه اول احساس کنیم با یک نوشته ای کلیشه ای روبرو هستیم.