عیدقربان

و فردا عید قربان است .عید قربان عید از خود گذشتن ، عیدی که انسان

 

 می خواهد و دوست دارد که بهترین و محبوبترین و شیرینترین هستی

 

 خود را تقدیم حضورسبزپروردگار جهان کند.  

عیدتان مبارک

4cdisye.jpg

/ 0 نظر / 16 بازدید