شعر ، ابزار آموزشی

mehr842.jpg

وبلاگ ها را که سر میزنی اغلب آنها پر است از شعر بد نیست بدانیم شعر ابزاری جادویی است . با شعر می توان زبان آموزی بچه ها را به سرعت توسعه داد . کنجکاوی های آنها را برانگیخت ، توجه آنها را به شگفتیهای جهان معطوف داشت ، آنها را به تحرک واداشت و تشویقشان کرد تا رفتارهای موزون و معنادار داشته باشند.

معلمان خلاق و مبتکر می توانند با انتخاب شعر های مناسب دامنه تجربیات بچه ها را وسعت ببخشند علاقه آنها را به موضوع های مختلف افزایش دهند و در عین حال ذهن بچه ها را همواره زنده و سرخوش نگه دارند .

امروزه ما معلمان به این باور رسیده ایم که برای یاد دادن های موفقیت آمیز ، ابزار های بیشماری در اختیار داریم که بیشتر آنها برایمان ناشناخته باقی مانده اند و شعر یکی از آنهاست.

/ 1 نظر / 16 بازدید
کودک

سلام آزموده شديم. اپم بيا اگه دوست داشتی.