سانسور

... و چقدر دایره خط قرمز ها کوچک شده است.

به خاطر بعضی از .... مجبور شدم مطالب این پست را حذف کنم. کلافه

/ 16 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مریم

امروز 18 تیره آمده ۱۸ تیر / می دهد خون بوی شراب شاهرودی احمدی نژاد / ستانم از شما خون داده به باد...! [گل]

فریدون ضرغا می

وقتی مملکت به خودی وغیر خودی تفسیم شود انتظاری بیش از این نباید داشت.بعد از کودنای سبز علیه بنی صدر مملکت به نحوی ذکر شد تقسیم گردید .هروز مهره هارا جا بجا می کنند .اصل برای آقایان حکومت است بر ملتی ثروتمند گرسنه [دست][گل] با اندیشه کودک وفاطمه(س)در سه منظر به روزم[خداحافظ]

فریدون ضرغا می

وقتی مملکت به خودی وغیر خودی تفسیم شود انتظاری بیش از این نباید داشت.بعد از کودنای سبز علیه بنی صدر مملکت به نحوی ذکر شد تقسیم گردید .هروز مهره هارا جا بجا می کنند .اصل برای آقایان حکومت است بر ملتی ثروتمند گرسنه [دست][گل] با اندیشه کودک وفاطمه(س)در سه منظر به روزم[خداحافظ]

فریدون ضرغا می

وقتی مملکت به خودی وغیر خودی تفسیم شود انتظاری بیش از این نباید داشت.بعد از کودنای سبز علیه بنی صدر مملکت به نحوی ذکر شد تقسیم گردید .هروز مهره هارا جا بجا می کنند .اصل برای آقایان حکومت است بر ملتی ثروتمند گرسنه [دست][گل] با اندیشه کودک وفاطمه(س)در سه منظر به روزم[خداحافظ]

امین شیرزادی

[گل][گریه][عصبانی] نمیدانم با اینهمه درد باید کجارفت!!!!!

افشار نوحی

موفق ،پیروزوسربلندباشیدبرادرمحترم

افشار نوحی

موفق ،پیروزوسربلندباشیدبرادرمحترم

انوری ثانی

این شما بودید که در قسمت نظرهای وبلاگ من نوشته بودید : خانه از پایبست ویران است.[نیشخند][چشمک]

راد مرد

سانسور هم جاهایی بدرد میخوره ببم جان [گل][گل][گل][گل][گل]